چراغی كه به خانه روا نیست!

یازار : رضا صيامي

+0 به یه ندیم / پسندیدم

چراغی كه به خانه روا نیست!

كانال تلویزیونی سحر (بخش تركی آذربایجانی) سال هاست كه برای جمهوری آذربایجان برنامه پخش می كند و در همین سال ها هم درخواست فعالان فرهنگی آذربایجانی  اختصاص حداقل یك كانال تلویزیونی سراسری به زبان تركی آذربایجانی بوده است.

وجود كانال تلویزیونی سحر اثبات می كند كه صدا و سیما پتانسیل این كار را در اختیار دارد، چرا كه با اندكی تغییر در رویكرد خبری  كانال و با وجود آرشیو غنی این كانال از لحاظ برنامه های مختلف اعم از فیلم و سریال و مستند و ... این كانال به راحتی می تواند پخش داخلی سراسری داشته باشد. از نظر پخش هم كه با وجود سیستم دیجیتال، دیگر مشكلات سابق را نمی توان بهانه كرد.

در آدرس http://azeri.sahartv.ir/video می توان ویدیوی آخرین برنامه های این كانال از جمله، برنامه "غنچه لر" كه برای كودكان تهیه و پخش می شود را مشاهده كرد. كودكان غیرفارس این سرزمین از آموزش زبان مادری خود در مدارس و رسانه های رسمی محرومند؛ در حالی كه طبق اصول 15، 19، 48 و ... قانون اساسی چنین برنامه هایی باید برای آنها تهیه می شد، ولی در عمل این چراغ برای خانه روا دیده نشده است.