حدود آذربایجان در قباله فروش روستای كؤچز قاراباغ

یازار : رضا صيامي

+0 به یه ندیم / پسندیدم

در این مطلب سند فروش ششدانگ روستای خزاز ناحیه كؤچز قاراباغ سفلی -آران قاراباغ- به سال 981 هجری می آید. در این سند  صریحا ذكر شده است كه این روستا از توابع  قاراباغ و آذربایجان است.

خلاصه سند: قباله شش دانگ ملك قریه خزاز ناحیه كوچز قراباغ، كه در آذربایجان قرار دارد.این ملك توسط فغانی عاشق دیوانلو از نفس قلی توشمال خلیل فخر الدینلو خریداری شده است.

خط: شكسته نستعلیق

محل نگهداری: Institut drevnikh rukopisei im. Mashtotsa "Matenadaran" Erevan

انتشار: Papazian, Akop Davidovich. Persidskie dokumenty Matenadarana: II Kupchie (14-16 vv.). Erevan Izdatel"stvo Akademii Nauk Armianskoi SSR, 1968. 116-17, 316-17, 485-87, 582

تصویر سند:


متن سند:

الحمد لله و الصلوة علی نبیه محمد و آله اجمعین الطیبین الطاهرین اما بعد فان الموجب التسطیر هذه المقال بی شایبه آنست كه بفروخت و بیع شرعی نمود زبدة الاعیان نفس قلی توشمال خلیل فخرالدینلو به زبدة الاماثل فغانی عاشق دیوانلو تمامت ششدانگ ملك قریه خزاز من اعمال كوچز توابع اران قراباغ من كورة آذربایجان مع حدود اربعة الحد اول میشه جنگل كه در كردن كوه خزاز است حد دوم چشمه شهید الدین میرود الی به پشته قمشلو حد سیم رودخانه قوبا حد چهارم یماج بویالو میرود جاده كدوك بعد از آن میرود قریه خزاز بمبلغ دوانزده تومان تبریزی نصفه تاكیدا لاصل و توضیحا له مبلغ شش تومان تبریزی رایجا فی البلاد مع حدودها حقوقها و لواحقها و مضافاتها و اخلافها ما فیها من الاراضی المهمله و المستعمله و العامره و الغامره و اشجار المثمره و غیرالمثمره فیها كان المتعاقدون المذكورین بصفات الكمال من العقل و البلوغ و الرشدا و لارسندا و بلا مكر و الاجبار خالیه من نواقص و البطلان ومن السكر و الطغیان صحیحه شرعیه مشتمله علی جمیع الشرایط و الاركان ادا الثمن كلا و بعضا من المشتری المذكور و انتقل المبیع من البایع الی المشتری ما فی جمیع و عهده التی و ضمان الدرك الصاحب و هم المالك فی جمیع اماء الاخیار و الصلحا و الابرار جری بیع المذكور علی وجه المسطور فی تاریخ سنه 981 هجرة النبویه مصطفویه

[نوشته های حاشیه]

بمن قبول است. نفس قلی [سواد مهر «عبده نفس قلی»]

بكواهی حلیم آقا غیاثلو

بكواهی بكعلی بیك اتوز ایكی [سواد مهر «عبده بكعلی»]

بكواهی میرزا علی توشمال خلیل فخرالدینلو [سواد مهر «عبده میرزا علی»]

بكواهی خان كلدی ولد خلیل فخرالدینلو قوینلو [سواد مهر «عبده خانكلدی»]

بكواهی اسكندر آقا خلیل فخرالدینلو

بكواهی امیر احمد [سواد مهر «عبدالرحمن امیراحمد»]

بكواهی آقاخان [سواد مهر «عبده آقاخان»]

بكواهی ...

بكواهی یار احمد

--------------------------------

از این سند چنین برمی آید كه در سال 981 - اوایل دوره صفوی - مردمان ساكن شمال رود آراز نیز سرزمین خود را آذربایجان می خواندند.